Museum

Het Duitse Brandweermuseum te Fulda toont de geschiedenis van actieve en passieve brandbeveiliging, maar niet alleen uit de hoek van de technische geschiedenis maar ook uit de hoek van de tijd, de culturele en de sociale geschiedenis.

Het nieuwe gebouw, geopend 1988 in de uiterwaarden van de Fulda, omvat grote hallen, die doormiddel van een tussenliggende hal met elkaar verbonden zijn. Met inpandige huizen en voorgevels op 1.600 m² tentoonstellingsoppervlak vormen zij samen een soort belevenislandschap waarin de historische objecten van bv. de eenvoudige leren emmer tot aan de brandweerwagens uit de 20e eeuw prachtig tot gelding komen.

Barokke handdrukspuit uit 1751

Barokke handdrukspuit uit 1751

Het na de ‘Wende’ centraal in Duitsland, tussen het natuurpark Vogelsberg en het Biosferenreservaat Rhön, gelegen Duitse Brandweermuseum brengt de geschiedenis over van de brandbescherming en -bestrijding uit de Duitstalige Landen vanaf de middeleeuwen tot in de tegenwoordige tijd aan jaarlijks gemiddeld 25.000 bezoekers uit het binnen- en buitenland.

De grote stukken zijn in verdiepingen geplaatst die door verhoogde "trottoirs" worden omsloten. Door de verhoogde positie heeft de bezoeker maar vooral kinderen en bezoekers in rolstoelen een volledig overzicht over de tentoongestelde stukken. Ook kan door deze speciale omstandigheden de functionele samenhang van een deel van de objecten optimaal aan het publiek worden getoond.

Hoogtepunten van het museum zijn bv. de oudst bewaard gebleven mobiele hand druk spuit van de wereld (1624), ingewikkeld gedecoreerd handpistolen uit de barok en het classicisme, de oudste bekende door paarden getrokken draaibare ladder (1808), een nog functionerende stoomspuit (1903), de eerste elektrisch draaibare automobiele ladder van de wereld (1903) en vroege autospuiten uit de jaren 20 van het afgelopen eeuw en vele anderen.

Elektrisch draaibare automobiele ladder Offenbach, bouwjaar 1903

Elektrisch draaibare automobiele
ladder Offenbach, bouwjaar 1903

Maar naast deze superlatieven werd altijd gelet op een evenwichtig overzicht van de geschiedenis van de brandweer. Juist met de uitrusting van kleinere korpsen werd er net zo rekening gehouden als met de speciale voertuigen van de grote beroepskorpsen. Op deze manier kunnen zich bezoekers van klein dorpskorpsen net zo in het in het Museum terecht vinden als de vertegenwoordigers van bedrijfs- c.q. beroepskorpsen. Aan de leek wordt een breed spectrum van de brandbestrijding geboden.

Met een handdrukspuit bij de museumeigen blusvijver kan men de krachtverspilling van een handdrukspuit zelf ervaren. Ook anders wordt de familie-vriendelijkheid vooropgesteld. Zo is bv. voor de kleine bezoeker een speelhoek ingericht. Een speciaal ontworpen stuurcabine van een brandweervoertuig nodigt de jonge bezoeker uit om in te stappen.

Van 1 april tot 31 oktober van elk jaar bestaat voor groepen die aangemeld zijn de extra mogelijkheid tijdens een rondleiding door het bezoeker depot ook een kijkje 'achter de schermen' te nemen.

Het archief en de uitgebreide vakbibliotheek staat onderzoekers op weekdagen op basis van vroegtijdige aanmelding ter beschikking.

In de museumwinkel vinden kleine en grote brandweerfans een breed scala van producten; van speelgoedauto tot vakliteratuur rond om het ‘hete’ thema.